اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها ابلاغ شد

کد خبر 29875 1400-01-18 15:11
زمان تقریبی مطالعه 7دقیقه
اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها ابلاغ شد

_ اخبار اقتصادی _ به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو متن اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها را که امروز توسط وزیر نیرو ابلاغ شده، منتشر کرد.
متن اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها به شرح زیر است:
"واژه‌های اختصاصی مورد استفاده در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌گردند:
 مرکز استخراج رمزارزها: واحدی ‌که، با اخذ مجوزهای لازم (موضوع ماده 2 مصوبه شماره 58144/ت55637هـ مورخ 1399.5.13 هیئت وزیران) از انرژی الکتریکی برای  ‌استخراج (ماینینگ) ‌فرآورده‌های ‌پردازشی ‌رمزنگاری‌شده‌ استفاده می‌نماید.
 تقسیم بندی اوقات سال: کل اوقات سال، بر اساس شرایط تامین برق، به سه دسته به شرح زیر، تقسیم می شوند:
اوقات نوع یک (اوج بحرانی): به دوره‌های زمانی اطلاق می‌گردد که به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. حداقل میزان این اوقات برابر با 300 ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می‌شود.
اوقات نوع دو (محدودیت‌دار): اوقاتی از سال به میزان حداکثر 2700 ساعت که توسط شرکت توانیر و براساس محدودیت‌های تامین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می‌گردد. این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) در نظر گرفته می‌شود.
اوقات نوع سه (عادی): شامل کلیه اوقات سال به‌جزء اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت‌دار) است.
مجوز تأسیس: سندی است که بنا به درخواست متقاضی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر شده و دارنده ی سند، در دوره اعتبار آن، می تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزها (ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاه‌های استخراج و اخذ انشعاب برق) نماید.
پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر می‌شود و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها در مکانی معین است.
شبکه: مجموع تاسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را شامل می‌شود. منظور از عبارت "شبکه سراسری" و "شبکه وزارت نیرو" (موضوع بند (4) تصویب‌نامه شماره 58144/ ت 55637 هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران و تبصره‌های ذیل آن)، همین مفهوم است.
استخر استخراج: جامعه‌ای از استخراج کنندگان رمزارزها که عمدتا با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های پردازش، منابع (قدرت پردازشی) خود را برای استخراج رمزارزها گرد هم می‌آورند.
شرکت برق: شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد.
نیروگاههای تجدیدپذیر: نیروگاههائی که از منابع انرژی تجدیدپذیر زیست توده، بادی، خورشیدی، انرژی حاصل از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمائی، آبی (تا ظرفیت ده (10) مگاوات) برای تولید برق استفاده می کنند.
نیروگاههای حرارتی: شامل نیروگاههائی (اعم از نیروگاههای بزرگ یا مولدهای پراکنده) است که با استفاده از منابع انرژی فسیلی، نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام می نمایند.  سایر عبارت‌ها و واژه‌ها، مطابق مقررات جاری ابلاغی وزارت نیرو خواهد بود.
نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارزها
 تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر می‌باشد. تامین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش «تامین برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر»، «تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی»، «تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق»، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرایط اختصاصی تامین برق این گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود:
2_1) تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
 مراکز ‌استخراج ‌رمزارز، با هر میزان قدرت، ‌می‌توانند ‌برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین نمایند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر گردد.
تبصره1:‌ در‌صورت ‌درخواست ‌متقاضی، ‌شرکتهای‌ برق ‌مجازند ‌بدون ‌دریافت ‌هزینه‌های‌ عمومی ‌برقراری‌ انشعاب، ‌به ‌مراکز ‌استخراج‌ رمزارزها‌ که‌ برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را‌ از ‌طریق‌ نیروگاه‌های‌ تجدیدپذیر ‌تامین‌ می‌کنند، ‌انشعاب ‌برق ‌پشتیبان ‌واگذار ‌نمایند.
تبصره 2: در ‌مواردی‌ که ‌تامین‌ برق ‌از ‌طریق ‌انعقاد ‌قرارداد ‌با‌نیروگاه ‌تجدیدپذیر‌ صورت ‌می‌گیرد،‌ ‌مدت‌ قرارداد مضرب صحیحی از سال ( میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.
تبصره 3: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ های فروش برق به مراکز استخراج رمزارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می گردد.
تبصره 4: چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.
2_2) تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی
به منظور بهبود بهره‌وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه‌گذاری با هدف بهینه سازی، متقاضی می تواند در این حوزه سرمایه گذاری نماید. معادل صرفه‌جوئی انرژی ناشی از اجرای این طرح ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره 350/41284/99 مورخ 1399.10.29 وزارت نیرو (تصویر پیوست)، برای تامین برق مراکز استخراج رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.    2_3) تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی
 در این حالت: 2_3_1_ متقاضی صرفا" مجاز است انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تامین نماید. 2_3_2_ اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمزارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث تامین می‌کنند، ممنوع است. 2_3_3_ بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تامین کننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌گردد.   2_4) اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت‌های برق
در این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود: 2_4_1_ انشعاب با قدرت 30 تا 250 کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار می‌شود. 2_4_2_ انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار می‌شود. 2_4_3_ تغییر کاربری انشعاب‌های موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمزارزها، مشروط به "اصلاح مجوز موجود" و یا "ابطال آن و اعطای مجوز جدید" امکان‌پذیر است. 2_4_4_ تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج رمزارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفیت مجاز برای بهره برداری استخراج رمز ارز) میسر است. 2_4_5_ در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، به هزینه متقاضی، اقدام کند. 2_4_6_ از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع آوری انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.
تبصره: در هر یک از حالت های چهار گانه ی تامین برق این گروه از متقاضیان، ‌چنانچه در‌ساعات ‌اوج‌ بحرانی اعمال محدودیت در تامین برق الزامی شود، مطابق اولویت های اعلام شده از سوی وزارت نیرو اقدام خواهد شد.
تعرفه برق مراکز استخراج‌ رمزارزها
3_1_ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با 16574 ریال تعیین می‌گردد.
تبصره1: به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) بهای هر کیلووات‌ساعت انرژی برق با ضریب دو (2) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (5/0) محاسبه و دریافت می‌شود.
تبصره2: نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می شود.
3_2_ بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ٤

|

از مسیرنیوز انتشار دهید :

آخرین خبرها
پربازدیدترین خبرها